toplogo

Blokady skrzyni biegów

BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW DIPOL

1.Metoda zabezpieczenia przed kradzieżą.

Uniemożliwienie włączenia przednich biegów wskutek unieruchomienia zmiany biegów w pozycji biegu "wstecznego" lub "parking", za pomocą trzpienia blokady ustawionego prostopadle do osi tejże dźwigni.

zdj zdj zdj zdj

2.Sposób montażu urządzenia w pojeździe.

Urządzenie montuje się trwale w pojeździe w następujący sposób : wspornik mocuje się do tunelu środkowego lub do płyty podłogowej za pomocą co najmniej dwóch śrub odsadzanych M10, podkładek sprężystych, nakrętek ze zrywalnym wieńcem sześciokątnym i tulejek zabezpieczających przed odkręceniem lub śrub M8 ze zrywalnymi łbami i podkładek z otworami M8 o minimalnej grubości 5mm. Szczegółowe zasady i sposoby montażu wsporników w różnych pojazdach przedstawiono na rysunkach.

3.Zasada działania urządzenia.

Urządzenie działa w następujący sposób: po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w pozycji biegu "wstecznego" lub "parking", w celu uniemożliwienia zmiany położenia dźwigni - trzpień blokady należy wprowadzić w otwór tulei dociskając blokadę do oporu, tj. do momentu jej zatrzaśnięcia się wewnątrz tulei. Aby nastąpiło skuteczne blokowanie ruchu dźwigni zmiany biegów (poprzez ustawienie trzpienia blokady prostopadle do osi dźwigni) - należy odpowiednio usytuować i zamontować wspornik z tuleją, w którą wprowadza się trzpień blokady. Wysuwający się prostopadle do osi trzpienia zaczep, sterowany jest elementami wielodyskowego zamka umieszczonego wewnątrz korpusu zamkowego. Podczas wprowadzania trzpienia w otwór tulei blokady, zaczep wsuwa się w głąb trzpienia. Przy kontynuowaniu ruchu trzpienia w tulei, zaczep trafia we współpracujący z nim kanałek wewnątrz tulei i zostaje tam wepchnięty przez umieszczoną w nim sprężynę. Ustalona zostaje w ten sposób pozycja pracy blokady. Aby otworzyć blokadę tj. usunąć trzpień z otworu tulei i tym samym z otoczenia dźwigni zmiany biegów, należy włożyć klucz w otwór w czole trzpienia i obrócić w prawo do oporu. Spowoduje to cofnięcie się zaczepu w głąb trzpienia. Umieszczona wewnątrz tulei sprężyna spowoduje wówczas wypchnięcie trzpienia. Po wypchnięciu trzpienia z otworu tulei blokada znajduje się w pozycji spoczynkowej. Po powrotnym obrocie i wyjęciu klucza z trzpienia blokada gotowa jest do ponownego użycia. Aby zabezpieczyć trzpień przed obrotem wokół własnej osi, jego część prowadząca ma w przekroju kształt ściętego walca, a otwór w tulei lub wsporniku jest odwzorowaniem tego kształtu.

Gwarancja.

Producent udziela 12-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zamontowania nie dłużej jednak niż 24-miesiące od daty produkcji.

 BAI | Licznik odwiedzin - 250772